Оптимизирана логистика за защита на климата

Интервю със Сабине Вестермайр относно нейната позиция като логистичен ръководител в MD и мерките за редуциране на CO2 отпечатъка в тази област.

„Разговори за технологии“ е серия от интервюта, която ви представя вдъхновяващи личности от и извън MD и от света на технологиите, иновациите и много други. В тази серия ще разговаряме със Сабине Вестермайр, ръководител на логистиката при MD.

Ще разговаряме за нейната позиция като ръководител логистика, какво предприема MD за редуциране до минимум на CO2 отпечатъка в логистиката, допълнителните потенциали и границите на възможното.

Сабине Вестермайр, ръководител на логистиката при MD>

Сабине, разкажи ни нещо за себе си. Какво в работата ти те вдъхновява най-много?

След като завърших икономика през 2011 г., започнах работа в логистиката. Чрез участието в различни вътрешни и външни проекти имах възможност да разширявам постоянно знанията си на теория и на практика. От 2019 г. съм отговорна за цялостната логистика.

Заедно с моя екип и колегите в отделните локации работим по това постоянно да оптимизираме процесите в логистиката, което, както и преди, е нещо много интересно за мен. Това, че логистиката постоянно трябва да реагира много гъвкаво и спонтанно на непредвидими събития, е нещото, което ме вдъхновява силно.

Какво прави MD, за да редуцира до минимум CO2 отпечатъка в логистиката?

За да се отговори цялостно на въпроса, трябва да се разгледат два аспекта: темата за транспорта от една страна и вътрешните оптимизирания от друга.

Най-големият и най-видим ефект при спестяванията на CO2 определено трябва да се постигне в областта на транспорта, при което ние трябва да се движим в една все по-глобална среда естествено с все повече транспортен обем. Ако обаче се фокусираме само върху транспорта, по моему не е достатъчно. Има и други потенциали в логистиката, които могат да допринесат значително за редуцирането на CO2.

Тогава да започнем с областта на транспорта. Какво прави MD тук конкретно, за да редуцира емисиите CO2?

В областта на транспорта най-големият потенциал от спестяване на CO2 емисии естествено е редуцирането на транспорти. Нашата задача е също така редуциране на броя транспорти до необходимия минимум.

За да се постигне това, ние работим с максимална концентрация по темата за локализирането – както в набавянето на суровини, така и в производството. Това значи, че ние от една страна чрез разговори с нашите доставчици договаряме продуктите да се произвеждат в региона, в който са нужни, а правим това и за нашата собствена продукция. За трансморските транспорти, които въпреки локализиранията все пак са необходими, ние максимизирахме консолидиранията и утилизацията на контейнери за морски транспорт чрез оптимизиране на опаковките както вътрешнофирмено, така и с нашите доставчици. По правило ние уреждаме по-голямата част от нашите трансморски транспорти по море, за да избегнем скъпите и с високо ниво на вредни емисии въздушни транспортирания. Ако все пак трябва да транспортираме стоката по-бързо, а транзитното време на морския транспорт е твърде дълго, ние преди всичко по посока Китай използваме железопътен транспорт.

Наред с трансморските транспорти прилагаме подобрения и в областта на наземния превоз. Тук големите регулиращи механизми са както избягването на извънреден транспорт чрез интелигентни, предвидливи стратегии за набавяне и същевременно прецизното производствено планиране, така и избягването на празни пътувания чрез интелигентно консолидиране и транспортно планиране.

Допълнително, ние естествено следим и при избора на нашите доставчици на транспортни услуги за екологично поведение по всички линии на търговия.

А какво още прави MD в областта на логистиката, за да намали CO2 отпечатъка?

Голяма тема е редуцирането на опаковките и съответно и на отпадъците от опаковки. Положителен ефект тук имат горепосочените оптимизирания на опаковките с нашите доставчици, където сме спестили много ненужно преопаковане. В допълнение, ние напълно превърнахме нашите полуготови продукти и голяма част от нашите суровини в опаковки за многократна употреба. Освен това избягваме – доколкото е възможно – ненужни вътрешни опаковки, като торбички, фолиа и др. Друга корекция, която направихме, беше оптимизирането на плътността на опаковане на нашите готови продукти. Така спестяваме от картон и същевременно помагаме на нашите клиенти да редуцират транспортния обем, т.е. достигаме до ситуация win-win.

Темата дигитализация в момента е важна навсякъде и в тази област ние също работихме през последните години и сме щастливи, че в интралогистиката междувременно работим до 100% без хартия и така допринасяме за глобалното редуциране на CO2.

Последният аспект, който бих искал да засегна тук, е оптимизирането на утилизацията на височината на халетата в нашите складове. В завода ни в Чехия вече сменихме нашите плоски регали с височина 3 метра с регали с височина 9 метра, за да използваме цялостната височина на халетата. Така ние получаваме повече обем върху еднаква площ и съответно намаляваме разхода на енергия спрямо заскладирания обем. През следващата година същата промяна ще се случи в нашия завод в Мексико.

Това са наистина доста теми, по които се фокусирате. Смяташ ли, че има допълнителни възможности или ограничения?

Има със сигурност още възможности и нашата задача ще е да ги разработим и след това да ги претворим в практиката. Ясно е обаче, че в автомобилната индустрия се изисква все повече гъвкавост, както и по-кратки времена за реакция и доставка. Предизвикателството се състои в това да се промотира допълнително редуцирането на емисиите CO2, без посредством това нашите процеси да се правят по-бавни и да се губи гъвкавост.

Сабине, искрени благодарности за супер интересния разговор

Прецизно планиране, интелигентна организация и локализиране

Нито един камион не трябва да се движи празен, нито един морски контейнер не трябва да е само частично напълнен, а в идеалния случай транспортните пътища трябва да са възможно най-къси, а количеството опаковъчен материал и необходимата складова площ да са възможно най-малки. За редуциране на емисиите CO2 трябва да се използват множество малки регулиращи механизми, без при това да се пречи на гъвкавостта. Ако искате да научите повече за мерките при MD, свържете се с нас сега!

Контакт

Сабине Вестермайр

Сабине Вестермайр, директор „Логистика“, е отговорна както за вътрешната, така и за външната логистика в MD Gruppe. Повече от 11 години професионален опит в автомобилния бранш и 7 години на ръководна позиция я правят експерт в областта. След започване на професионална дейност като специалист по логистика няколко години тя отговаря за обслужването и прилагането на нови процеси и системи в логистиката. Тя вече е отговорна за цялата логистика – от складиране през планиране на поток на материала и разполагането до транспортиране и митница. Най-голямата ѝ мотивация е заедно с колегите и екипите от международните обекти да преодолява растящите предизвикателства в глобалната среда и да разработи добри и прозрачни решения за важните сфери на дигитализацията и устойчивостта в логистиката, с което да оформи бъдещето на MD Elektronik.