Информация за фирмата

Фирмен адрес
MD ELEKTRONIK GmbH
Neutraublinger Straße 4
84478 Waldkraiburg
Германия

тел.: +49 8638 / 604 – 0
факс: +49 8638/604 – 169

имейл: info@md-elektronik.com

Интернет адрес: https://www.md-elektronik.com

Ръководство
Robert Hofmann
Ctibor Žižka
Ralf Eckert

Идентификационен номер по данък върху оборота
DE 129 263 719

Регистърен съд
Traunstein (Германия) HRB 1514

Цялото съдържание в този уебсайт е създадено с най-голямо внимание. Въпреки това MD ELEKTRONIK GmbH не може да гарантира липсата на грешки, верността и точността на цялата включена информация и съдържание. Не се носи гаранция и/или отговорност.

Всички права запазени.

Подаване на сигнал: Ако искате да подадете информация за критично събитие, се свържете с нас по електронен път на имейл адрес incident@md-elektronik.de или по пощата, като писмото е обозначено като „confidential“ (поверително), на адрес MD ELEKTRONIK GmbH, Legal & Risk, Postfach 13 53, D-84466 Waldkraiburg. Информацията ще бъде обработена поверително.

Информация относно

условията и реда за

подаване на сигнали

за нарушения

 

Download

Уведомление за поверителност

на личните данни, обработвани

във връзка с получени

сигнали за нарушения

Download

Формуляр за регистриране на сигнал

За подаване на информация за нарушения съгласно закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Download