Информация за фирмата

Фирмен адрес
MD ELEKTRONIK GmbH
Neutraublinger Straße 4
84478 Waldkraiburg
Германия

тел.: +49 8638 / 604 – 0
факс: +49 8638/604 – 169

имейл: info@md-elektronik.com

Интернет адрес: https://www.md-elektronik.com

Ръководство
Robert Hofmann
Ctibor Žižka
Ralf Eckert

Идентификационен номер по данък върху оборота
DE 129 263 719

Регистърен съд
Traunstein (Германия) HRB 1514

Цялото съдържание в този уебсайт е създадено с най-голямо внимание. Въпреки това MD ELEKTRONIK GmbH не може да гарантира липсата на грешки, верността и точността на цялата включена информация и съдържание. Не се носи гаранция и/или отговорност.

Всички права запазени.

Подаване на сигнал: Ако искате да подадете информация за критично събитие, се свържете с нас по електронен път на имейл адрес incident@md-elektronik.de или по пощата, като писмото е обозначено като „confidential“ (поверително), на адрес MD ELEKTRONIK GmbH, Legal & Risk, Postfach 13 53, D-84466 Waldkraiburg. Информацията ще бъде обработена поверително.