Системите за асистенция на водача се увеличават – влияние в сферата на бордовата мрежа 

Интервю с Мартин Витман относно работата му в MD, нарастващия брой електронни асистенти в модерните автомобили, въздействието върху автомобилните доставчици и как MD се подготвя за свързаното с това развитие.

„Разговори за технологии“ е серия от интервюта, която ви представя вдъхновяващи личности от и извън MD и от света на технологиите, иновациите и много други. В този епизод разговаряхме с Мартин Витман, инженер по приложения в отдела за международни продажби на MD. Говорим за работата му в MD, регламентът на ЕС 2019/2144, който постановява, че новите автомобили трябва да бъдат оборудвани с набор от системи за асистенция на водача от лятото на 2024 г. и как доставчиците в сектора на бордовите мрежи и самата MD се справят с тази ситуация.

Мартин, разкажи ни малко за себе си. Каква беше твоята професионална кариера и какво цениш в работата си в MD.

Аз съм Мартин, на 36 години и работя като старши инженер по приложения в отдела за международни продажби. Преди повече от 8 години започнах в MD като инженер по разработка и след това преминах към приложно инженерство през 2019 г. При предишния ми работодател отговарях за разработването и техническото разпространение на зарядни станции за електрически автомобили.

Като инженер по приложенията съм техническото свързващо звено с клиента и отговарям за разработването и внедряването на решения за сложни технически задачи. Това, което намирам за много привлекателно, е редовният контакт и обмен на информация с нашите международни клиенти. Съответните изисквания за нашите продукти, които могат да варират в зависимост от OEM, и сътрудничеството с различните вътрешни отдели, необходимо за внедряването им, правят задачите много разнообразни и вълнуващи.

От лятото на следващата година до голяма степен ще се прилага Регламентът на ЕС 2019/2144, който предвижда всички нови автомобили да бъдат оборудвани с определени системи за асистенция на водача. Моля, опиши ни какво означава това за автомобилната индустрия.

Фактът, че все повече и повече сензори, камери и подобни системи се инсталират в превозните средства, не е нещо ново. Въпреки това, задължителното инсталиране на много системи за асистенция на водача със сигурност е засилило тази тенденция. В миналото производителите на автомобили можеха да предложат базови модели без много екстри, но днес тези модели също трябва да бъдат значително по-добре оборудвани. И за да се отличи и запази първокачественият характер, в луксозния клас ще бъдат използвани още повече и по-сложни технологии. Това със сигурност ще доведе до допълнителен натиск за иновации и допълнително увеличаване на търсенето от съответните доставчици.

Как виждаш въздействието върху доставчиците, особено в областта на бордовите мрежи, и върху конфекционерите?

Разбира се, първо трябваше да се адаптираме към по-високите обеми на производство и доставка, за да отговорим на повишеното търсене от OEM производителите. Тъй като системите за асистенция поемат все по-голяма отговорност и в много случаи се намесват директно в управлението на автомобила, сигурността на проводниците за данни става все по-важна, което води до по-високи изисквания по отношение на нивото на автоматизация, качеството и проследимостта. С нарастването на броя на проводниците за данни в автомобила се увеличават и теглото и необходимото пространство. Миниатюризацията, хибридните кабелни конфекции и съответната гъвкавост при конфекционирането на кабелите са популярни начини за справяне с предизвикателствата тук.

Как MD се справя с тези предизвикателства?

Фокусът е върху автоматизираното производство с автоматизирано следене на процеса на разработените и конструирани машини от самите нас. По този начин гарантираме необходимата скорост на производство, прецизност и спазването на всички изисквания за качество. В същото време сме достатъчно гъвкави, за да се справяме с все повече варианти и по-бързи цикли на разработка. 

Разработването на нови системи за пренос на данни обаче също е в нашия фокус. В бъдещите автомобилни архитектури, например, решенията за оптичен пренос ще предложат голям потенциал за по-високи скорости на пренос, по-ниско тегло, по-висока надеждност и сигурност, особено срещу електромагнитни смущения.

И накрая, можете ли да ни дадете примери за това кои компоненти MD доставя конкретно за някои от системите за асистенция, които скоро ще бъдат задължителни във всички нови автомобили?

Системите за асистенция като асистента за скорост, асистента за аварийно спиране, аварийния асистент за напускане на лентата и асистента за заден ход имат различни функции и необходимите сензори и камери изискват различни проводници за данни за пренос на сигналите. Така например, за асистента за скорост се използва камера за разпознаване на пътни знаци. Те обикновено се свързват към контролерите чрез коаксиални кабели (FAKRA или мини коаксиални).

От друга страна, сензори като радарните или лидарните са необходими например за асистента за аварийно спиране. Техният пренос на сигнал обикновено се осъществява чрез Ethernet проводници. За тази цел MD доставя проводници с усукана двойка като H-MTD/GEMnet или MATEnet.

Мартин, искрени благодарности за супер интересния разговор!

Нарастване на броя, по-високи изисквания за качество – необходими са доставчици от сферата на бордовите мрежи

Регламентът на ЕС 2019/2144, който ще изисква голям брой системи за асистенция на водача в новите автомобили от лятото на 2024 г., е само допълнителен стимул за една дългосрочна тенденция: По-нататъшното развитие на бордовите мрежи изисква от доставчиците увеличаване на количествата, нарастващи изисквания за качество и миниатюризация на проводниците за данни.

MD посреща тези предизвикателства с автоматизирано производство, висока гъвкавост и разработване на нови системи за пренос на данни, като напр. оптични решения, за да отговори на нарастващите изисквания по отношение на скоростта на пренос, намаляването на теглото и качеството.

Martin Wittmann

Martin Wittmann ist seit über 8 Jahren bei MD tätig. Nach Stationen u.a. im Bereich Entwicklung und technischer Vertrieb von Ladestationen für E-Autos sowie zu Beginn als Development Engineer bei MD, arbeitet er mittlerweile in der Abteilung Sales International als Senior Application Engineer. Besonders reizvoll sind für ihn der intensive Austausch mit den internationalen Kunden und MD-intern sowie die Vielzahl an OEM-spezifischen Anforderungen und Herausforderungen.