Вашата акредитирана лаборатория за автомобилната индустрия

Произвеждате за автомобилната индустрия продукти за информация и развлечение и се нуждаете от лабораторни тестове? Желаете да представите нов продукт на пазара и се нуждаете от сертификат за акредитирано тестване? Необходими са Ви анализи на електрически проводници и кабели? Електрическите Ви компоненти трябва да бъдат тествани при симулиране на различни условия на околната среда? Имате електротехнически изисквания за тестване и се нуждаете от съвет?

В нашата акредитирана лаборатория за тестване Вие сте на точното място!

 

Ние сме Вашият независим партньор в тестването на високочестотни проводници за автомобилната индустрия.
Екип от 20 изпитващи инженери с над 20 годишен опит осъществява индивидуалното тестване с висока степен на адаптивност към Вашите нужди.

Спектърът на услугите ни се простира от

безопасност на продукти‚
тестове по време на фазата на разработване на продукт,
фундаментални изследвания,
симулации на продължителна експлоатация за целия жизнен цикъл на продукт
до анализ на дефектирали части.

Вашите предимства:

 • Акредитация съгласно ISO IEC 17025 от DAkkS
 • Цялостно квалифициране на продукта съгласно стандартите на автомобилната индустрия и спецификациите на клиента
 • Цялостно покриване на различни производствени стандарти, включително LV 124 и LV 214
 • Поверителност на резултатите от изпитвания в гараж за тестване на автомобили с контролиран достъп и защита от наблюдение
 • Сертифициран съгласно ISO 9001, IATF 16949

Ние имаме оптималното решение за Вас:

Електрическа и високочестотна техника

Нуждаете се от измерване на проводящите характеристики на Вашите високочестотни кабели или желаете да квалифицирате материали съгласно спецификациите на OEM?

Проверяваме проводящите характеристики на Вашите системи за пренос на данни. Въз основа на резултатите оценяваме възможни места на неизправности и смущения. Също така можем да определим характеристиките на компонентите ви, като съпротивление, индуктивност, капацитет и изолиращи свойства чрез симулация на бордова мрежа. Използваме следните технологии:

 • Измерване на електрически параметри
 • Векторен мрежов анализ
 • Рефлектометрия във времеви диапазон
 • Симулация на поток от битове
 • Откриване на грешки в битове
 • Анализ на протоколи USB 2.0 + 3.0
 • Осцилоскопия (до 80 Gs/s)
 • Триосово измерване

Симулация на околната среда

Нуждаете се от изпитвания за стареене при високи температури, във влажни условия или специални условия на околната среда, като солена мъгла или корозивни газове?

Ние симулираме натоварване на компонентите и продуктите Ви за срока на експлоатацията им в автомобила чрез съоръжения за ускорено стареене. Влиянието на условията на околната среда се симулират интензивно и тестват чрез следните технологии:

 • Термично натоварване в пещ
 • Климатично натоварване в климатична камера
 • Изменения на температурата в камера за температурен шок
 • Вибрационно натоварване
 • Изпитвания за въздействие на корозивни газове
 • Симулация на слънчева светлина
 • Тест за водонепроницаемост IPX9K

Механични тестове

Нуждаете се от изпитвания на якостта на опън на Вашите кабели, тяхната механична якост или устойчивостта им на големи ускорения?

Ние тестваме механичната издръжливост на натоварване на вашите компоненти и продукти. Тестовете се извършват чрез следните технологии:

 • Изпитване на материалите
 • Изпитване на опън и натиск
 • Симулиране на цикли на поставяне и изваждане
 • Динамично изпитване на опън
 • Изпитване на многократно/циклично огъване
 • Изпитване на огъване на забавен каданс
 • Изпитване на вибрации
 • Изпитване на корозия при триене

Техники за оптичен анализ и измерванe

Нуждаете се от анализи на материални проби, измерване на компоненти или рентгенова компютърна томография?

Можем да анализираме Вашите компонентите чрез различни методи за визуализация. Разполагаме със следните технологии:

 • Дигитална микроскопия
 • 3D координатно измерване
 • Рентгенова компютърна томография (безразрушително измерване на скрити детайли)
 • Микроскопия с лазерно сканиране
 • Високоскоростни видеозаписи
  (бързи движения)
 • Сканиране на повърхнини

Анализ на материалите

Нуждаете се от анализи на термичните характеристики и състава на Вашите материали или идентифициране на примеси?

Ние анализираме характеристиките на материалите Ви чрез различни методи на термичен анализ и спектроскопия. Можем да определим температурите на разтопяване и пиролитични разлагания, както и температурно зависимите промени на специфичния топлинен капацитет. За това разчитаме на следните технологии:

 • Диференциална калориметрия
 • Инфрачервена спектроскопия
 • Свързана спектроскопия
 • Инфрачервена микроскопия
 • Тестове за твърдост
 • Металография

Нуждаете се от изпитвания или съвет?