Оптимизирана логистика за защита на климата

Намаляване на CO2 отпечатъка във веригата на доставките на автомобилната индустрия ➔прецизно планиране ➔интелигентна организация...

Технология на бъдещето? От електрически към оптичен пренос на данни в автомобила

➔Физически основи ➔ Въведение в автомобилната индустрия ➔ Очаквания на OEM производителите и оператори от...

Концепции за купето за автономно шофиране и повишаващи се изисквания към проводниците за данни

Автономното шофиране променя инфраструктурата в купето на автомобила: зареждането на потребителски устройства и сигурната комуникация...

„Software-defined Vehicle (SWdV)“ и ефектите върху бордовата мрежа

От домейнова към зонова архитектура➔ Software-defined Vehicle (SWdV) и изискванията към проводниците за данни на...

Автомобилите през 2030 г. – нови сценарии за използване, нови концепции

Автономното шофиране, дизайнът на автомобила в бъдещето и последствията за развитието на системите за окабеляване...

Разнообразие от варианти при конекторните системи и ефектите върху бордовата мрежа

LIDAR, RADAR, Ethernet – смесени инсталации, ефекти върху бордовата мрежа и предимствата на гъвкавите, независими...

Оптичен пренос на данни – предпоставка за бордова мрежа на бъдещето?

Пригодност за автомобилния сектор, скорости на предаване до 100 Gbps и предимства пред електрическия пренос...

Ролята на преноса на данни в съвременните електрически автомобили

Интервю с Кристоф Заунер относно влиянието на автономното шофиране върху количеството данни, което трябва да...