MD ELEKTRONIK участва в IEEE – усъвършенстване на технологии за човечеството

Интервю с Кристиан Нойлингер относно участието му в Работната група за автомобилен Ethernet на IEEE и бъдещите тенденции в автомобилната индустрия

Автомобилната индустрия преминава през най-голямата трансформация от изобретяването на автомобила насам. Бързият и надежден пренос на данни има централна роля и задвижва бъдещето на автомобилите. Важна част от „свързания автомобил“ на бъдещето е ранното разпознаване на тенденции и нови стандарти. Ето защо MD ELEKTRONIK участва в различни международни организации, сътрудничещи си в новите технологични разработки. Една от най-важните организации е IEEE. Целта на IEEE е сътрудничеството по идеи, които влияят върху технологиите за по-добро бъдеще. IEEE има над 409 000 членове в повече от 160 държави (източник: www.ieee.org). MD ELEKTRONIK е участник от 2013 г.

Tech Talk (Технологични разговори) е поредица от интервюта, които ви представят някои вдъхновяващи хора от и извън MD и света на технологиите, иновациите и много други.

Във втория епизод на Tech Talk се срещаме с Кристиан Нойлингер. Разговаряме за позицията му като „Мениджър радиочестоти и симулации“ в MD, организацията IEEE и защо е важно за работата му да участва в тази мрежа, както и за бъдещето и тенденциите в автомобилната индустрия.

Кристиан, радвам се да чуя за дейността ти в IEEE днес, но нека да започнем с малко лична информация. Разкажи ни за себе си.

Кристиан: Казвам се Кристиан Нойлингер. На 37 години съм. Живея близо до главния офис на MD във Валдкрайбург, Горна Бавария, и започнах кариерата си като стажант електротехник. След издържане на изпити за Advanced Level (образователна степен за напреднали) изучавах електроинженерство, със специализация по „Комуникационно инженерство“. Първата ми работа беше като инженер по изпитване и разработване за високоскоростни продукти за пренос на данни при производител на конектори. Работя в MD от 2019 г. Първо като инженер по развойната дейност и експерт по радиочестоти и пренос на данни. В момента съм мениджър за радиочестоти и симулации.

Благодаря, Кристиан! Можеш ли да ни разкажеш за ежедневните си задачи и да споделиш някои от стремежите си?

Кристиан: Отговорен съм за екип от радиочестотни и симулационни инженери. В момента заедно с екипа ми работим по проекти за разработване на нови продукти с кабелни сглобки. Подпомагаме членовете на проекти, като им предоставяме радиочестотни познания и резултатите от симулации. Освен това извършваме радиочестотни измервания за нови разработки. След това оценяваме резултатите от измерването и подготвяме презентации за срещи по проекта или за координирането на външни партньори. Освен това работя и с новоразработени кабели, най-често екранирани кабели с диференциални двойки за нашите приложения. Те се използват основно за автомобилен Ethernet или други високоскоростни системи. Заедно с колегите ми участваме и в няколко групи по стандартизация. Аз, например, съм член на Работната група за автомобилен Ethernet на IEEE за технологии, базирани на мед. В тази си функция участвам в ежеседмични сесии и други срещи на групата.

Прекрасно, Кристиан, благодарим ти много! Спомена, че си част от Работната група за автомобилен Ethernet на IEEE. Тъй като това е основната тема на днешния Tech Talk, ще бъде страхотно, ако разясниш какво означава IEEE и с какво се занимава организацията.

Кристиан: Да, IEEE е абревиатура на Institute of Electrical and Electronics Engineers (Институт на електрическите и електронните инженери). Това е най-голямата техническа професионална организация в света. Има множество различни работни групи в IEEE. Аз съм член на Работната група за Ethernet. Ethernet съществува от повече от 40 години и оттогава в IEEE се извършва и стандартизацията му. Следователно групата се състои от дългогодишни и много опитни участници. Повечето от 250-те участници в тази група са производители на оригинално оборудване, производители на чипове, разработчици PHY, производители на кабели и конектори. При нормални обстоятелства, срещите на живо се провеждат шест пъти в година. Те се провеждат четири пъти в Америка, веднъж в Европа и веднъж в Азия. По принцип участието в работната група е възможно по всяко време, ако е налице съвместимост с професионалните изисквания и изискванията за персонала за работа по стандартите. Всеки участник участва като индивидуална личност, свързана с компанията, или работеща самостоятелно. Работната група за Ethernet в момента работи по 16 проекта, три от които са специално за автомобилни приложения за базирания на мед и оптичен автомобилен Ethernet.

Благодарим ти, Кристиан, че ни разясни тази абревиатура и ни позволи да хвърлим поглед в света на IEEE. Нека да се задълбочим в разработването на стандарти в работната група. Как се разработват стандартите в тази група от експерти?

Кристиан: Ако в индустрията е необходима нова скорост на данни или бъде установена нужда, група от поддръжници може да започне т.нар. „запитване за интерес“. Ако това предложение получи широка поддръжка, то ще бъде прието и ще бъде формирана проучвателна група. Следователно трябва да бъдат покрити няколко изисквания за разработване на стандарт, а целите трябва да бъдат дефинирани. След като това бъде завършено, се формира работна група, в която се разработва стандарт за пренос на данни с определените скорости на данни и обхват. В крайна сметка, процесът за нов стандарт отнема около четири години от началото на проекта до публикуването на стандарта. А ако скоростта на данните трябва да се разработи от вече съществуващ стандарт, това може да се използва като основата за създаване на нов. Въпреки това, процесът зависи от приноса на участниците по отношение на техническото съдържание и всички членове на групата трябва да допринасят за техническите характеристики на новите компоненти за свързване на кабелните или преносните системи на системата. Това се извършва чрез представяне на официална презентация относно новите ви виждания.

Кристиан, благодарим ти за тези подробности. Може ли да ни дадеш кратка дефиниция на стандарт за всички, които не са техници?

Кристиан: Да, разбира се. В този контекст стандарт означава спецификация за структурата на система за пренос на данни, нейните характеристики и спецификации. Спецификацията, която се признава от индустрията, състояща се от производители и клиенти, се състои от редица страници и така стандартът за Ethernet в момента се състои от 5600 страници. Стандартите за автомобилен Ethernet са част от него и се включват отново и отново в продължаващи цикли.

Еха, зад един стандарт има скрита много работа. Благодарим ти за разяснението. Защо е толкова важно MD да е част от тази работна група?

Кристиан: Смятам, че е важно по няколко причини. Ако е необходима нова скорост, първите разговори започват в IEEE, така че ние, като участници, можем да получим информация рано и да се срещнем с експертите за разработване. Освен това можем технически и стратегически да представляваме интересите си за нови продукти чрез собствени приноси в мрежата. Също така това спомага за обвързване на нашите интереси с партньори, клиенти и доставчици на този ранен етап и при това високо ниво на експертиза. И не на последно място е възможно да проектираме съвместно стандарта от самото начало, тъй като може технически да повлияем високочестотните характеристики на свързващия сегмент, който се състои от кабел и конекторна система. В обобщение – това е важно, тъй като тези стандарти са техническата основа за бъдещето, развитието на нашите производствени съоръжения и процеси.

Благодарим ти, Кристиан, а сега да погледнем клиентите ни. Как работата с IEEE и Работната група за автомобилен Ethernet е полезна за нашите клиенти?

Кристиан: Бих казал, че ранното участие или ранните познания за основни характеристики на нов стандарт за пренос на данни ни позволява да създаваме прототипи на нови решения за пренос на данни в технологичния ни център или в производствените ни обекти. Също така във връзка с производителите на оригинално оборудване или заявките от първо равнище за образци за проучвания преди одобрение имаме възможност да предоставим подходящи изисквания за кабелни сглобки по-бързо от конкуренти, които не са в IEEE. Участието ни позволява да останем стабилен партньор за клиентите ни в тези критични първи фази, когато се въвеждат или разработват нови технологии. Нашата роля? Е, стандартите са важни за гъвкавостта на клиента и създават сигурност за стратегиите за снабдяване и закупуване.

Кристиан, много ти благодарим за това много интересно интервю!

Страхотните предимства за международен обмен сред експерти

Участието в IEEE помага на MD да планира за напред и ни позволява да участваме в проектирането на нови стандарти. С тази основа още днес предлагаме на клиентите си решенията за бъдещето! Можем да споделяме познания и опит за създаването на успешно бъдеще на пазара за пренос на данни. Мисли амбициозно, учи бързо, отличавай се.

Имате още въпроси или искате да научите повече за продуктите ни? Екипът ни ще Ви помогне с удоволствие!

Контакт

Кристиян Нойлингер

Кристиян Нойлингер е мениджър по радиочестоти и симулации (Manager Radio Frequency & Simulation) и е с над 10-годишен опит в разработването и оценяването на съответствието на иновативни електрически компоненти за проводниковия високоскоростен пренос на данни. Като активен член на различни комисии по стандартизация, като IEEE 802.3, той работи по разработването на нови ефикасни системи за пренос на данни за автомобилната индустрия.