Tobias Fiedler

Tobias Fiedler е директор на мениджмънт на продукти и проекти в МД. Неговата мисия е, съвместно с неговия екип, който се разпростира на три континента, да разработи портфолиото на МД, спрямо изискванията на бъдещите поколения автомобили и да го реализира в съответствие с пазара. Неговият над 14 годишен опит в автомобилната индустрия, 12 от които в областта на автомобилните електрически системи го правят експерт в тази сфера. Наред с техническия обмен с клиенти и международни партньори по развитие той много обича разнообразието от задачи, които възникват от непрекъснато променящата се автомобилна индустрия.