Asistenční systémy řidiče zažívají boom – dopad na oblast palubní sítě 

Rozhovor s Martinem Wittmannem o jeho práci v MD, o rostoucím počtu elektronických asistentů v moderních vozidlech, o dopadu na dodavatele automobilového průmyslu a o tom, jak se MD připravuje na související vývoj.

Tech Talk je série rozhovorů, ve které vám představíme inspirativní osobnosti nejen ze společnosti MD a ze světa technologií, inovací a dalších oblastí. V tomto díle jsme se sešli s Martinem Witmannem, aplikačním inženýrem v divizi mezinárodního prodeje společnosti MD. Hovoříme o jeho práci v MD, o nařízení EU 2019/2144, které stanoví, že nová vozidla musí být od léta 2024 vybavena řadou asistenčních systémů řidiče, a o tom, jak se s touto situací vyrovnávají dodavatelé v oblasti palubních sítí i samotná společnost MD.

Martine, řekni prosím něco o sobě. Jaká byla tvoje profesní kariéra a čeho si na své práci v MD ceníš.

Jmenuji se Martin, je mi 36 let a pracuji jako aplikační inženýr senior v oddělení mezinárodního prodeje. V MD jsem začal pracovat před více než 8 lety jako vývojový inženýr a v roce 2019 jsem přešel na pozici aplikačního inženýra. U svého předchozího zaměstnavatele jsem měl mimo jiné na starosti vývoj a technický prodej nabíjecích stanic pro elektromobily.

Jako aplikační inženýr jsem jako technický spojovací článek se zákazníkem zodpovědný za vývoj a implementaci řešení složitých technických úkolů. Velmi mě těší pravidelný kontakt a dialog s našimi zahraničními zákazníky. Úkoly jsou velmi rozmanité a zajímavé, protože příslušné požadavky na naše výrobky se mohou lišit v závislosti na výrobci OEM a musíme spolupracovat s různými interními odděleními, která jsou nezbytná pro realizaci.

Od léta příštího roku bude do značné míry platit nařízení EU 2019/2144, které stanoví, že všechna nová auta musí být vybavena určitými asistenčními systémy řidiče. Popiš nám prosím, co to znamená pro automobilový průmysl.

Skutečnost, že se do každého vozidla instaluje stále více senzorů, kamer a podobných systémů, není novinkou. Povinná instalace mnoha asistenčních systémů řidiče však tento trend jistě posílila. Dříve mohli výrobci automobilů nabízet základní modely bez mnoha doplňků, ale dnes musí mít i tyto modely mnohem bohatší výbavu. A aby se prémiové modely odlišily a zachovaly si svůj charakter, bude v automobilech vyšší třídy použito ještě více a ještě sofistikovanějších technologií. To jistě povede k dalšímu tlaku na inovace a k dalšímu zvýšení poptávky ze strany příslušných dodavatelů.

Jak vidíš dopady na dodavatele, zejména v oblasti palubních sítí, a na výrobce kabelové konfekce?

Společnost se samozřejmě musela zpočátku přizpůsobit vyšším objemům výroby a dodávek, aby uspokojila zvýšenou poptávku ze strany OEM. S tím, jak asistenční systémy přebírají stále více odpovědnosti a v mnoha případech přímo zasahují do řízení vozidla, roste význam zabezpečení datových kabelů, což vede k vyšším požadavkům na stupeň automatizace, kvalitu a sledovatelnost. S rostoucím počtem datových kabelů ve vozidle rostou i nároky na hmotnost a prostor. Běžnými způsoby řešení těchto problémů jsou miniaturizace, hybridní kabelové svazky a odpovídající flexibilita při konfekci kabelů.

Jak MD tyto výzvy řeší?

Zaměřujeme se na automatizovanou výrobu s automatickým sledováním procesů na strojích, které jsme sami vyvinuli a postavili. Tím zaručujeme potřebnou rychlost výroby, přesnost a dodržení všech kvalitativních specifikací. Zároveň jsme však dostatečně flexibilní, abychom byli schopni řešit stále více variant a rychlejší vývojové cykly. 

Důraz je však kladen také na vývoj nových systémů přenosu dat. Například v budoucích architekturách vozidel budou optická přenosová řešení nabízet velký potenciál pro vyšší přenosové rychlosti, nižší hmotnost, větší spolehlivost a bezpečnost, zejména proti elektromagnetickému rušení.

A nakonec, můžeš nám prosím uvést příklady konkrétních komponentů, které MD dodává pro některé asistenční systémy, které budou brzy povinné ve všech nových vozidlech?

Asistenční systémy, jako je asistent rychlosti, asistent nouzového brzdění, asistent udržování v jízdním pruhu a asistent couvání, mají různé režimy činnosti a senzory a kamery, které jsou pro ně potřebné, vyžadují pro přenos signálů různé datové kabely. Například u asistenta rychlosti se pro rozpoznávání značek používá kamera. K řídicím jednotkám se obvykle připojuje pomocí koaxiálních kabelů (FAKRA nebo mini koax).

Na druhé straně jsou například pro asistenta nouzového brzdění zapotřebí senzory, jako jsou radarové senzory nebo senzory lidar. Jejich přenos signálu se obvykle realizuje pomocí ethernetových kabelů. Společnost MD dodává například kroucenou dvojlinku, jako je H-MTD/GEMnet nebo MATEnet.

Martine, velké díky za velmi zajímavý rozhovor!

Rostoucí počet, vyšší požadavky na kvalitu – dodavatelé z oblasti palubní sítě čelí výzvám

Nařízení EU 2019/2144, podle kterého bude od léta 2024 v nových vozidlech povinně instalováno velké množství asistenčních systémů řidiče, je jen jedním z dalších faktorů dlouhodobého trendu: Další vývoj palubní sítě je pro dodavatele výzvou, pokud jde o větší množství, zvyšující se požadavky na kvalitu a miniaturizaci datových kabelů.

Aby společnost MD splnila rostoucí požadavky na přenosové rychlosti, snížení hmotnosti a kvalitu, reaguje na tyto výzvy automatizovanou výrobou, vysokou flexibilitou a vývojem nových systémů přenosu dat, jako jsou optická řešení.

Martin Wittmann

Martin Wittmann has been working for MD for over 8 years. After holding positions in the development and technical sales of charging stations for electric cars and initially as a Development Engineer at MD, he now works as a Senior Application Engineer in the International Sales Department. He particularly enjoys the intensive dialogue with international customers and MD internally, as well as the large number of OEM-specific requirements.