Zákonné povinnosti

Adresa společnosti
MD ELEKTRONIK GmbH
Neutraublinger Straße 4
84478 Waldkraiburg
Německo

t.: +49 8638 / 604 – 0
f.: +49 8638 / 604 – 169

e.: info@md-elektronik.com

Internet: https://www.md-elektronik.com

Vedení společnosti
Robert Hofmann
Ctibor Žižka
Ralf Eckert
Matthias Borkowski

Daňové identifikační číslo
DE 129 263 719

Rejstříkový soud
Traunstein (Německo) HRB 1514

Veškerý obsah této stránky byl vytvořen s maximální možnou péčí. I přesto nenese firma MD ELEKTRONIK GmbH žádné záruky za bezchybnost, správnost a přesnost všech obsažených informací a obsahu.

Všechna práva vyhrazena.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE K OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU SPOLEČNOSTI MD ELEKTRONIK SPOL. S R.O. DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Společnost MD ELEKTRONIK spol. s r.o. („Společnost“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném a účinném znění („Zákon“) uveřejňuje následující informace související s oznamovacím systémem Společnosti dle Zákona.

A) Identifikační údaje povinného subjektu dle Zákona (provozovatele oznamovacího systému)

Společnost MD ELEKTRONIK spol. s r.o., sídlem Dobřanská 629, Chotěšov, PSČ 332 14, IČO 45352585

B) Kontaktní údaje příslušných osob určených pro účely přijetí a vyřízení oznámení („Příslušná osoba“)

Ing. Pavel Slunčík, ACCA

C) Možnosti podání oznámení protiprávního jednání v rámci oznamovacího systému Společnosti

  1. Telefonicky: +420 377 198 595
  2. E-Mailem: legalrisk@md-elektronik.cz
  3. Poštou: Pavel Slunčík, Dobřanská 629, Chotěšov
  4. Osobně: MD ELEKTRONIK spol. s r.o., Dobřanská 629, Chotěšov, Hala K, kancelář 33

D) Určení okruhu osob oprávněných podat oznámení v oznamovacím systému Společnosti

Společnost tímto sděluje, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona nevyloučila možnost podat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Společnosti osobám, které nevykonávají pro Společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

E) Podání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR

Dle Zákona je možné podat oznámení o protiprávním jednání také prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky následujícími způsoby:

  • Pomocí webového formuláře zde: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)
  • Na telefonním čísle: 221 997 840