MD ELEKTRONIK se podílí na činnosti organizace IEEE – Advancing Technology for Humanity (pokrokové technologie pro lidstvo)

Rozhovor s Christianem Neulingerem o jeho účasti v pracovní skupině IEEE Automotive Ethernet Task Force a budoucích trendech v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl prochází největší transformací od dob, kdy se vůbec první automobily začaly vyrábět. Hlavní roli dnes v automobilovém průmyslu hraje rychlý a spolehlivý přenos dat, který ho žene velkou rychlostí kupředu. Důležitou součástí „connected car“ budoucnosti je včasné rozpoznání aktuálních trendů a nových norem. Proto se MD ELEKTRONIK účastní práce v různých mezinárodních organizacích, které spolupracují na novém technologickém vývoji. Jednou z nejdůležitějších organizací je IEEE. Cílem IEEE je spolupráce na nápadech, které si zakládají na využití technologií „pro lepší zítřek“. IEEE má více než 409 000 členů ve více než 160 zemích světa (zdroj: www.ieee.org). MD ELEKTRONIK je jejím účastníkem od roku 2013.

Tech Talk představuje sérii rozhovorů, ve které se seznámíte s několika inspirativními osobnostmi ze společnosti MD, ale i mimo ni, a to převážně ze světa technologií, inovací, ale i dalších oblastí automobilového průmyslu.

Ve druhém díle Tech Talku k nám zavítal Christian Neulinger. Mluvili jsme o jeho pozici manažera pro vysoké frekvence a simulace ve společnosti MD, o organizaci IEEE, o tom, proč je pro jeho práci tak důležitá participace v této organizaci, a také o budoucnosti a trendech v automobilovém průmyslu.

Christiane, moc se těším, až se dnes dozvím více o tvém úsilí v rámci organizace IEEE, ale nejprve začněme trochu osobněji. Pověz nám prosím něco o sobě.

Christian: Jmenuji se Christian Neulinger. Je mi 37 let. Bydlím nedaleko centrály společnosti MD ve Waldkraiburgu v Horním Bavorsku a má kariéra začala, když jsem se vyučil elektrikářem. Po maturitě jsem vystudoval elektrotechniku, konkrétně obor komunikační technika. V prvním zaměstnání jsem pracoval jako testovací a vývojový inženýr produktů pro vysokorychlostní přenos dat u jednoho výrobce konektorů. Od roku 2019 pracuji ve společnosti MD. Začal jsem na pozici vývojový inženýr a odborník pro vysokofrekvenční a datové přenosy. V současnosti pracuji jako manažer pro vysoké frekvence a simulace.

Díky, Christiane, můžeš nám prosím přiblížit svou každodenní práci a podělit se s námi o informace o některých projektech, na kterých právě děláš?

Christian: Jsem odpovědný za tým inženýrů zabývajících se vysokými frekvencemi a simulacemi. V současné době se svým týmem pracuji na vývojových projektech nových kabelových svazků. Členy projektů podporujeme znalostmi v oblasti vysoké frekvence a výsledky simulací. Kromě toho provádíme vysokofrekvenční měření pro oblast nových vývojových trendů. Následně vyhodnocujeme výsledky měření a připravujeme prezentace na projektové schůzky nebo pro koordinaci s externími partnery. Navíc pracuji i s nově vyvinutými kabely, většinou stíněnými dvoulinkami s diferenciálním přenosem, využívanými v našich produktech. Tyto kabely se používají hlavně v automobilovém Ethernetu nebo jiných vysokorychlostních systémech. S kolegy také participujeme v několika standardizačních skupinách. Jsem například účastníkem pracovní skupiny IEEE Automotive Ethernet Task Force pro technologie na bázi měděného vodiče. V této funkci se účastním týdenních porad a dalších schůzek organizovaných touto skupinou.

To je úžasné, Christiane, moc děkuji. Zmínil jsi, že jsi součástí pracovní skupiny IEEE Automotive Ethernet Task Force. Jelikož je to hlavní téma dnešního Tech Talku, bylo by skvělé, kdybys mohl vysvětlit, co vůbec znamená zkratka IEEE a čím se tato organizace zabývá.

Christian: Ano, IEEE je zkratkou organizace s názvem Institute of Electrical and Electronics Engineers (institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství). Je to největší technicky profesní organizace na světě. V rámci IEEE existuje mnoho různých pracovních skupin. Já jsem členem pracovní skupiny pro Ethernet. Ethernet existuje již více než 40 let a po tu dobu probíhá v rámci IEEE také jeho standardizace. Skupina se proto skládá z dlouholetých a velmi zkušených účastníků. Většinu z 250 členů této pracovní skupiny tvoří OEM, výrobci čipů, vývojáři PHY a výrobci kabelů a konektorů. Za normálních okolností se šestkrát ročně konají osobní setkání, a to čtyřikrát v Americe, jednou v Evropě a jednou v Asii. Účast v pracovní skupině je v zásadě možná kdykoli za předpokladu, že jsou splněny odborné a personální požadavky pro práci na normách. Každý se účastní jako fyzická osoba přidružená ke společnosti nebo pracující samostatně. Pracovní skupina pro Ethernet v současné době pracuje na 16 projektech, z nichž tři jsou určeny pro aplikaci v automobilovém průmyslu v rámci automobilového Ethernetu na bázi měděného vodiče a optiky.

Christiane, děkujeme ti za osvětlení významu této zkratky, a že jsi nám umožnil nahlédnout do práce v rámci IEEE. Podívejme se hlouběji na vývoj norem v pracovní skupině. Jak se v tomto kruhu odborníků taková norma vypracovává?

Christian: Pokud je v průmyslu vyžadována nová datová rychlost nebo je taková potřeba zjištěna, může skupina příznivců zahájit tzv. „výzvu k projevení zájmu“. Pokud tento návrh získá širokou podporu, bude přijat a vytvoří se studijní skupina. V zásadě je tedy třeba splnit pro vývoj normy několik kritérií a definovat cíle. Jakmile je tato fáze dokončena, vznikne pracovní skupina, v níž je vypracována norma pro přenos dat s konkrétně definovanými rychlostmi přenosu a dosahem. Proces tvorby nové normy trvá od zahájení projektu do zveřejnění hotové normy přibližně čtyři roky. A pokud se předpokládá, že rychlost přenosu dat bude vyvinuta na základě již existující normy, lze tuto normu samozřejmě použít jako základ pro vypracování nové normy. Průběh však závisí na příspěvcích účastníků k technickému obsahu. Od všech členů skupiny se očekává, že budou poskytovat vstupní informace o technických vlastnostech nových komponentů pro připojení systémových kabelů nebo přenosových systémů. Členové tak činí prostřednictvím formální prezentace svých nových poznatků.

Christiane, děkuji ti za tyto informace. Mohl bys prosím nám jako laikům říct stručnou definici pojmu norma?

Christian: Ano, jistě. Norma v tomto kontextu znamená specifikaci struktury přenosového systému, jeho vlastnosti a technické údaje. Taková specifikace je uznávaná v průmyslu, který tvoří výrobci a zákazníci. Počet stran, tedy rozsah normy pro Ethernet, v současné době činí 5 600 stran. Součástí toho jsou normy pro automobilový Ethernet, které jsou v průběžných cyklech znovu a znovu začleňovány.

Za vypracováním normy tedy stojí opravdu spousta práce. Děkuji ti za vysvětlení. Proč je pro MD tak důležité být součástí této pracovní skupiny?

Christian: Myslím, že je to důležité z několika důvodů. Vzejde-li požadavek na novou rychlost, začnou se nejdříve vést jednání v rámci IEEE, takže my jako účastníci hned můžeme získat první znalosti o této problematice a setkat se s odborníky na její vývoj. Navíc formou vlastních příspěvků v síti můžeme technicky a strategicky zastupovat své zájmy v oblasti nových produktů. Kromě toho nám to pomůže navazovat kontakty s partnery, zákazníky a dodavateli v této rané fázi, a navíc na tak vysoké odborné úrovni, což je také v našem zájmu. A v neposlední řadě je nám umožněno spoluvytvářet normu již od samého začátku, protože můžeme technicky ovlivnit vysokofrekvenční vlastnosti linkového segmentu, který se skládá z kabelového a konektorového systému. Když to shrneme, tyto normy tvoří technický základ pro budoucnost a vývoj našich výrobních zařízení a procesů, a proto jsou tak důležité.

Děkuji, Christiane, pojďme se zaměřit na naše zákazníky. Jaký prospěch tedy naši zákazníci mají ze spolupráce s IEEE a pracovní skupinou zaměřenou na automobilový Ethernet?

Christian: Řekl bych, že brzká účast a znalosti určitých rámcových vlastností nové normy pro přenos dat nám umožňují realizovat prototypy nových řešení přenosu dat v našem technickém centru nebo výrobních závodech. Pokud jde o žádosti OEM nebo Tier1 o vzorky pro počáteční předvalidační výzkum, jsme schopni zajistit odpovídající požadavky na kabelové svazky rychleji než konkurence, která není v IEEE. Účast nám umožňuje zůstat pro naše zákazníky silným partnerem v těchto kritických prvních fázích, kdy jsou zaváděny nebo vyvíjeny nové technologie. A naše role? Norma je důležitá pro flexibilitu našeho zákazníka a vytváří jistotu pro dodavatelské a nákupní strategie.

Christiane, děkuji ti za tento velmi zajímavý rozhovor!

Velké výhody mezinárodní výměny poznatků mezi odborníky

Účast v IEEE pomáhá MD plánovat dále dopředu a umožňuje nám spoluvytvářet nové normy. Díky tomu můžeme svým zákazníkům představit řešení zítřka již dnes!  Sdílejme spolu znalosti a zkušenosti, abychom vytvářeli úspěšnou budoucnost na trhu přenosu dat. Myslet ve velkém, učit se rychle, měnit věci k lepšímu.

Máte další otázky nebo se chcete dozvědět více o našich produktech? Náš tým vám rád pomůže!

Kontaktujte nás

Christian Neulinger

Christian Neulinger je „Manager Radio Frequency & Simulation“ s více než 10letými odbornými zkušenostmi s vývojem a kvalifikací inovativních elektrických komponent pro kabelový vysokorychlostní přenos dat. Jako aktivní člen v různých výzkumných výborech pro normalizaci, jako je IEEE 802.3, pracuje na vývoji nových výkonných datových přenosových systémů pro automobilový průmysl.