Naše historie

„Schopnost být ve správný čas na správném místě, dobrý nos, skvělá soudržnost a vynalézavost z nás udělaly to, čím jsme dnes:

Přední světovou společností na trhu budoucnosti v oblasti přenosu dat v automobilech.“

Zde najdete přehled našich nejdůležitějších milníků:

Po roce 2000

2008: Nová kategorie výrobků Data Cables a zavedení elektronických modulů

Dalším důležitým milníkem v historii naší firmy byl vývoj kategorie výrobků Data Cables (HSD) pro připojení displejů ve vozidlech. V ten samý rok jsme na trh uvedli také první elektronické moduly pro vozidla.

2014: Vlastní zkušební laboratoř

Abychom mohli zajistit nároky na kvalitu, vybudovali jsme v roce 2000 v centrále společnosti vlastní zkušební laboratoř.

V roce 2014 následovala certifikace organizací Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). Díky tomu má naše laboratoř postavení oficiální certifikační a zkušební instituce.

2015: Čtvrtá kategorie výrobků Sensors

V roce 2015 jsme rozšířili portfolio výrobků o kategorii výrobků Sensors. Důvodem tohoto vývoje byla poptávka známého OEM.

2018: Otevření technologického centra v centrále společnosti

Otevřením technologického centra na ploše 4 400 m² jsme vytvořili prostor pro další vývoj našich výrobků a strojů. Tak můžeme vycházet vstříc rostoucí poptávce na trhu s co nejvyšší mírou flexibility.

2005 – dnes: Celosvětová expanze

Zákazník je středem našeho zájmu. Abychom byli zákazníkům co nejblíž, soustavně rozšiřujeme svou globální síť:

  • 2005: výrobní závod v Pekingu, Čína
  • 2009: výrobní závod v Jamestownu, USA
  • 2016: výrobní závod v Leónu, Mexiko
  • 2020: výrobní závod v Changzhou, Čína
  • 2020: výrobní závod ve městě Vratsa, Bulharsko

90. léta

1993: Založení prvního zahraničního závodu v Čechách 

V roce 1993 jsme poprvé zvažovali možnost zahraniční expanze a založili jsme společnost MD ELMONT spol. s r.o., dnešní MD ELEKTRONIK spol. s r.o., v českém Chotěšově. Výroba na místě byla zahájena ve stejném roce.

1994: Vstup do automobilového průmyslu s první kategorií výrobků Coax

Včasné rozeznání technologického trendu, myšlení přesahující odvětví a společné vedení našeho know-how k atraktivnímu řešení vedlo k dalšímu důležitému milníku v historii našeho podniku: vstupu do automobilového průmyslu. První zakázkou byla výroba automobilových telefonních kabelů. Od roku 2011 se zaměřujeme výhradně na automobilový průmysl.

1995: Vstup do oboru technologie plastů

Vstup do oboru technologie plastů nám přinesl rozhodující konkurenční výhodu: spojení této technologie, která byla pro MD nová, s našimi nejhlubšími znalostmi v oblasti spojovací techniky přineslo společnosti v následujících letech několik velice úspěšných výrobků, např. FAKRA LC.

80. léta

1980: Zahájení činnosti centrály ve Waldkraiburgu (Německo)

Rostoucí množství zakázek mělo v roce 1980 za následek stěhování z Buchbachu do průmyslového areálu ve Waldkraiburgu, současného sídla naší centrály.

1989: Převzetí společností DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH a přejmenování na MD ELEKTRONIK GmbH

Během následujících let se naše sestavené kabely stávaly stále komplexnějšími. Nacházely využití také ve zdravotnických přístrojích, bankomatech i tiskárnách. Naše společnost se stala důležitým dodavatelem společnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH a následně došlo k rozhodnutí, že tato firma naši společnost roku 1989 převezme. Tak vznikla současná firma MD ELEKTRONIK GmbH. V tomto okamžiku společnost zaměstnávala již 800 zaměstnanců.

70. léta

1974: Založení společnosti Merx, Diem & Co. GmbH v Buchbachu (Německo)

Naše historie se začala psát se založením společnosti Merx, Diem & Co. GmbH v obci Buchbach. Zpočátku vyrábělo 20 pracovníků na ploše 100 m2 zesilovače a mixážní pulty pro hudební průmysl a dále dodávali i elektronické obvody a koncovkami osazené kabely průmyslovým podnikům.