Optimalizovaná logistika pro ochranu klimatu

Rozhovor se Sabine Westermair o její pozici vedoucí logistiky v MD a o opatřeních vedoucích ke snížení emisí CO2 v této oblasti.

Tech Talk je série rozhovorů, ve které vám představujeme inspirativní osobnosti nejen ze společnosti MD, ale také ze světa technologií, inovací a dalších oblastí. V tomto díle si popovídáme se Sabine Westermair, vedoucí logistiky v MD. Hovoříme o její pozici vedoucí logistiky, o tom, co MD dělá pro snížení uhlíkové své stopy v logistice na minimum, a také o dalším potenciálu a možných limitech.

Sabine Westermair, vedoucí logistiky v MD

Sabine, řekni něco o sobě. Co tě na tvé práci nejvíce baví?

Po studiu managementu jsem v roce 2011 začala pracovat v logistice. Díky účasti na různých interních i externích projektech jsem měla možnost neustále rozšiřovat své odborné a procesní znalosti. Od roku 2019 pak kompletně odpovídám za celou logistiku.

Společně se svým týmem a kolegy na pobočkách stále pracujeme na optimalizaci procesů v logistice, což mě stále velmi baví. Logistika musí velmi flexibilně reagovat na nepředvídatelné události, a tím je pro mě tak přitažlivá.

Co dělá MD pro snížení své uhlíkové stopy v logistice?

Pro komplexní odpověď na tuto otázku je třeba vzít v úvahu dva aspekty: otázku přepravy na jedné straně a vnitřní optimalizaci na straně druhé.

Největšího a také nejzřetelnějšího efektu z hlediska úspor CO2 lze rozhodně dosáhnout v oblasti přepravy, kdy ve stále globálnějším prostředí musíme přirozeně přepravovat stále větší objemy najednou. Zaměřit se však pouze na přepravu je podle mého názoru příliš krátkozraké. V logistice jsou i další oblasti, které mají potenciál významně přispět ke snížení emisí CO2.

Začněme tedy s oblastí dopravy. Co konkrétně MD dělá pro snížení emisí CO2?

V odvětví přepravy je největším potenciálem pro úsporu emisí CO2 jednoznačně její omezení. Naším úkolem je tedy snížit počet přeprav na nezbytné minimum.

Abychom toho dosáhli, usilovně pracujeme na otázce lokalizace – jak v oblasti nákupu surovin, tak i ve výrobě. To znamená, že na jedné straně se na základě jednání s našimi dodavateli dohodneme, že výrobky budou vyráběny v regionu, kde jsou potřeba, a totéž uděláme i pro naši vlastní výrobu. U zámořských zásilek, které jsou i přes lokalizaci stále nezbytné, jsme maximalizovali konsolidaci a využití námořních kontejnerů prostřednictvím optimalizace obalů jak interně, tak u našich dodavatelů. Většinu našich zámořských přeprav realizujeme zásadně námořní dopravou, abychom se vyhnuli nákladné letecké přepravě, která vykazuje také vyšší emise. Pokud se někdy stane, že potřebujeme přepravit zboží rychleji a tranzitní doba námořní přepravy je příliš dlouhá, stále častěji využíváme železniční přepravu, zejména ve směru do Číny.

Kromě zámořské přepravy jsme již realizovali zlepšení i v oblasti pozemní nákladní dopravy. Rozhodujícími faktory jsou zde chytré a prozíravé strategie nákupu spolu s přesným plánováním výroby, čímž se vyhneme speciálním jízdám. Dalším nástrojem je také inteligentní konsolidace a plánování přepravy, které nám umožní eliminovat jízdy naprázdno.

Při výběru poskytovatelů přepravních služeb na všech obchodních trasách samozřejmě také dbáme na ekologický přístup.

A co dalšího dělá MD v oblasti logistiky pro snížení emisí CO2?

Důležitým tématem je snížení množství obalů, a tím i obalového odpadu. Zde se pozitivně projevuje výše zmíněná optimalizace obalů u našich dodavatelů, kdy jsme ušetřili mnoho zbytečných přebalů. Veškeré polotovary a velkou část surových materiálů nyní balíme do opakovaně použitelných obalů. Pokud možno se vyhýbáme zbytečným vnitřním obalům, jako jsou sáčky, fólie atd. Další optimalizaci jsme provedli v hustotě balení našich hotových výrobků. To nám opět šetří kartonové krabice a zároveň pomáhá našim zákazníkům snížit objem přepravy – situace je tak výhodná pro všechny.

Digitalizace se v současné době řeší všude a ani my jsme v této oblasti v posledních letech nezaháleli a jsme rádi, že nyní pracujeme v interní logistice na 100 % bez papíru, což také přispívá ke globálnímu snižování emisí CO2.

Posledním aspektem, který bych zde ráda zmínila, je optimalizace využití výšky hal v našich skladech. V našem závodě v České republice jsme již nahradili regály o výšce 3 metry regály o výšce 9 metrů a využíváme tak celou výšku haly. Tímto způsobem získáme na stejné ploše větší objem a snížíme tak spotřebu energie v poměru k uloženému objemu. V příštím roce proběhne stejná změna v našem závodě v Mexiku.

Zaměřujete se tedy na spoustu oblastí. Existují podle tebe nějaké další možnosti nebo případná omezení?

Určitě je zde další potenciál a naším úkolem bude na něm pracovat a následně ho implementovat. Je však také zřejmé, že automobilový průmysl vyžaduje stále větší flexibilitu a rychlejší reakční a dodací lhůty. Úkolem je proto nadále snižovat emise CO2, aniž bychom tím zpomalili naše procesy a ztratili tak flexibilitu.

Sabine, mockrát díky za velmi zajímavý rozhovor

Přesné plánování, inteligentní organizace a lokalizace

Žádné nákladní auto by nemělo jezdit prázdné, všechny námořní kontejnery by měly být zcela plné, v ideálním případě by přepravní trasy měly být krátké a množství potřebného obalového materiálu a skladovacích prostor by mělo být co nejmenší. Pro snížení emisí CO2 je třeba provést mnoho drobných změn, které ovšem nesníží flexibilitu celého procesu. Pokud se chcete dozvědět více o opatřeních, která přijímá MD, kontaktujte nás!

Kontakt

Sabine Westermair

Sabine Westermair, ředitelka logistiky, je ve skupině MD zodpovědná za interní i externí logistiku. S více než 11 lety praxe v automobilovém průmyslu a se 7 lety v řídící funkci je tak odbornicí ve svém oboru. Po svém nástupu na pozici specialistky na logistiku byla několik let zodpovědná za podporu a zavádění nových procesů a systémů v logistickém prostředí. Nyní zodpovídá za celou logistiku od skladování, plánování toku materiálu a rozvržení až po dopravu a clo. Její největší motivací je pracovat společně s kolegy a týmy na mezinárodních pobočkách na řešení rostoucích výzev v globálním prostředí a na vývoji dobrých a transparentních řešení důležitých otázek v oblasti digitalizace a udržitelnosti v logistice a utvářet tak budoucnost společnosti MD Elektronik.