HSD – spektrum služeb

Pro naše zákazníky jsme kompetentním
partnerem pro vývoj.

Pro inovativní řešení ve vývoji

 • Analýza systémů pro palubní síť automobilů
 • Řízení požadavků pro palubní síť
 • S vlastní zkušební laboratoří akreditovanou u DAkkS (Německé akreditační místo) pro automobilové kvalifikace
 • Vývoj komponentů pro palubní síť
 • MD konstrukce provozních prostředků a řízení zpracovatelských zařízení
 • Řízení projektů

HSD v palubní síti

Vyvíjíme řešení pro palubní síť vozidel.

Efektivní řešení s ohledem na celek

Globální analýza systémů

 • Technologie přenosu dat na základě čipových sad
 • Architektura systémů a palubní sítě
 • Komponenty a vedení palubní sítě

Technologie Vysokofrekvenční
koncepty pro systém palubní sítě

HSD – požadavky

Analyzujeme a popíšeme požadavky na systém.

na palubní síť

Elektricky

 • Nízko- a vysokofrekvenční rozsah
 • Zdroj napětí

Mechanicky

 • míjivě do dynamického šokového zatížení
 • Střídavé zatížení ohybem a krutem

Podmínky životního prostředí

 • Média (voda, oleje, sůl, prach)
 • Teplotní šok a střídavé zatížení

HSD – komponenty pro palubní síť

Podporujeme vývoj komponentů pro palubní síť.

Představy přizpůsobené požadavkům na systém

 • Mechanická a elektrická simulace
 • 2D-/3D-konstrukce
 • Vlastní MD zařízení Rapid Prototyping
 • Vysokofrekvenční analýzy ke komponentům palubní sítě
 • Elektrické a mechanické zatěžovací pokusy na montovaných vedeních zkušebními zařízeními MD