Vaše akreditovaná zkušební laboratoř pro automobilový průmysl

Vyrábíte infotainment výrobky pro automobilový průmysl a potřebujete laboratorní zkoušky? Chcete uvést na trh nový výrobek a potřebujete akreditovaný zkušební certifikát? Potřebujete analýzy elektrických vodičů a kabelů? Vyžadují vaše elektrické komponenty zkoušky simulace životního prostředí? Musíte splnit požadavky na elektrotechnické zkoušky a potřebujete poradit?

Pokud ano, naše akreditovaná laboratoř je pro vás tím správným místem.

Jsme vaším nezávislým partnerem v oblasti testování vysokofrekvenčních kabelů pro automobilový průmysl. Tým 20 zkušebních inženýrů s více než 20 lety zkušeností pro vás provádí individuální testy s maximální flexibilitou.

Naše portfolio služeb zahrnuje:

bezpečnost výrobků,
zkoušky ve fázi vývoje,
základní výzkum,
simulace životnosti
a analýzu vadných dílů.

Vaše výhody:

 • Akreditace podle ISO IEC 17025 provedená u DAkkS (německé akreditační místo)
 • Kompletní kvalifikace výrobků podle automobilových norem a specifikací zákazníků
 • Úplné pokrytí početných podnikových norem, včetně LV 124 a LV 214
 • Důvěrné testy díky zkušební stanici s kontrolovaným přístupem
 • Certifikace v souladu s normami ISO 9001 a IATF 16949

Máme pro vás optimální řešení:

Elektrotechnika a vysokofrekvenční technika

Potřebujete změřit přenosové vlastnosti svých vysokofrekvenčních kabelů nebo chcete kvalifikovat své další produkty podle specifikací OEM?

Testujeme přenosové vlastnosti vašich datových komunikačních systémů. Na základě výsledků vyhodnotíme možná místa poruch a rušení. Rovněž můžeme určit elektrické vlastnosti vašich komponent jako jsou odpor, indukčnost, kapacita a elektrická pevnost dielektrika. K tomu používáme následující technologie:

 • Měření elektrických parametrů
 • Vektorová síťová analýza
 • Reflektometrie v časové oblasti
 • Simulace datových toků
 • Detekce bitových chyb
 • Analýza protokolu USB 2.0 + 3.0
 • Osciloskopie (až do 80 Gs/s)
 • Triaxiální měření

Simulace životního prostředí

Požadujete, aby se testy stárnutí prováděly při vysokých teplotách, ve vlhkém prostředí nebo ve speciálních podmínkách životního prostředí, jako je solná mlha nebo korozivní plyny?

Pomocí zařízení pro urychlení stárnutí simulujeme namáhání vašich komponentů a výrobků v průběhu jejich životnosti ve vozidle. Vlivy a podmínky prostředí jsou simulovány a testovány na zintenzivněné úrovni s využitím následujících technologií:

 • Tepelné namáhání v peci
 • Klimatické namáhání v klimatické komoře
 • Změna teploty v teplotní šokové komoře
 • Zkouška vibračním namáháním
 • Zkouška korozivním plynem
 • Simulace slunečního záření
 • Zkouška vodotěsnosti IPX9K

Mechanické zkoušky

Potřebujete údaje o pevnosti vašich kabelů v tahu, mechanické stálosti nebo odolnosti vůči vysokému zrychlení?

Zkoušíme mechanickou pevnost vašich komponentů a výrobků. Tyto zkoušky provádíme pomocí následujících technologií:

 • Zkouška materiálu
 • Zkouška v tahu a tlaku
 • Cyklické zkoušky
 • Dynamická tahová zkouška
 • Cyklická zkouška ohybem
 • Zkouška pomalým ohybem
 • Vibrační zkouška
 • Zkouška mikrotrhliny

Optická analýza a měřicí technika

Potřebujete analýzy vzorků materiálů, měření komponentů nebo rentgenovou počítačovou tomografii?

Vaše komponenty analyzujeme pomocí zobrazovacích metod. K tomu využíváme následující technologie:

 • Digitální mikroskopie
 • 3D souřadnicové měření
 • Rentgenová počítačová tomografie (stanovení skrytých rozměrů)
 • Laserová skenovací mikroskopie
 • Vysokorychlostní záznamy (sekvence rychlého pohybu)
 • Skenování povrchu

Analýza materiálů

Požadujete analýzy tepelných vlastností a složení materiálů nebo identifikovat znečištění?

Analyzujeme vlastnosti vašich materiálů pomocí různých metod termické analýzy a spektroskopie. Můžeme zde stanovit transformační teploty procesů tání a pyrolytických rozkladů i změny měrné tepelné kapacity v závislosti na teplotě. K tomu využíváme následující technologie:

 • Diferenciální skenovací kalorimetrie
 • Infračervená spektroskopie
 • Spojená spektroskopie
 • Infračervená mikroskopie
 • Zkouška tvrdosti
 • Metalografie

 

Potřebujete provést zkoušku nebo poradit?